Sorgsamtale

Menu:

Om

Pris

Kontakt

Om – Sorgsamtale

En sorgsamtale er en kognitiv teraputisk samtale, hvor den sorgramte opnår ro og struktur på de svære følelser, som naturligt opstår ved sorg. Efter en samtale opleves at livet leves lettere bagefter. Sorgarbejdet fortsættes af klienten imellem samtalerne. Den sørgende bliver mere fortrolig og tryg ved sorgen til at turde gå ind i de svære følelser, der opleves ved at miste, både under samtalen og alene.
Jeg har 27 års erfaring i arbejde med mennesker i sorg og krise, og tilsvarende, som sygeplejerske.
Mine klienter drager ofte nytte af min baggrund, som sygeplejerske, da sorgen tit er sammenknyttet til et sygdomforløb, hvor de kan være spørgsmål. Disse ubesvarede spørgsmål har ofte en bremsende effekt på sorgens naturlige forløb.
Der er mulighed for samtaler i eget hjem, i eget terapilokale, eller på Skype/FaceTime.
Ved kognitiv terapeutisk samtale i klientens eget hjem opnås hurtigt kontakt og tillid. Her er det klienten, som bestemmer, hvor samtalen skal foregå, og dette er meget relevant for forløbet. Klienten har i disse samtaler mulighed for at vise steder frem, som er ellers er svære at tilgå i dette daglige, da der er knyttet stærke minder hertil. Dette kan være soveværelset, en hyggekrog i haven eller fx værkstedet. Herved støttes en naturlig sorgproces i vante omgivelser. Det opleves af klienten, at sorgarbejdet er mere tilgængeligt, når jeg kommer i klientens hjem, også når jeg ikke er til stede.
Sorgsamtalen kan også foregå i mit eget kliniklokale centralt i Roskilde.
Ved sorgsamtaler over nettet aftales tidspunkt, hvor jeg vil ringe den sørgende op.
Før et sorgsamtaleforløb opstartes taler jeg og klient sammen pr tlf.
Når en famile bliver ramt af en sorg, er det naturligt, at familiemedlemmerne reagerer forskelligt, og påtager sig forskellige roller. I nødens stund kan familien føles splittet, da alle sørger på deres måde, og det kan være svært, når man selv er sørgende at rumme en andens måde at sørge på. Det kan være svært at overskue, når udgangspunktet for sorgen er det samme. Derfor oplever mange familier gnidninger i sorgens tid. Ved familiesorgsamtaler får alle medlemmer talerum, og det bliver tydeligt for alle, hvor den enkelte står, så man kan gå styrket med sorgen, og bedre kunne bruge hinanden. De fleste familier har oftest kun brug for et par samtaler til finde hinanden igen. Ved familiesamtaler anbefaler jeg at mødes i mit eget terapilokale.
Hvornår er man sørgende? Hvad udløser en sorg? Kan sorg blive forældet?
Man kan kun selv mærke, hvornår man er i sorg, og det kan være mange ting, som udløser dette. At miste et job, sin førelighed, få en sygdom, gennemgå en skilsmise, miste familiemedlemmer, ægtefæller, livspartnere…
Og det er ALDRIG for sent, at bearbejde en sorg. Når du får bearbejdet en sorg, vil denne sorg blive en styrke, så du senere i livet har redskaber til at miste. Sorgen er et livsvilkår, og ubearbejde sorger har det med at dukke op, når en ny sorg ankommer.

Pris

Kontakt